Bijbelstudie: Onderweg naar Kerst, met Mattëus

Onderweg naar Kerst, met Matteüs  Bijbelstudieserie over Matteüs 1-2 In de Adventsperiode van 2017 werd er bij ons in de gemeente een bijzondere serie Bijbelstudies gegeven, getiteld: ‘Onderweg naar Kerst, met Lucas’. Deze avonden werden goed bezocht en de deelnemers herinneren zich hoe mooi het was: samen schatgraven in Gods Woord, nieuwe lagen en dwarsverbindingen ontdekken. […]

2019-12-25 om 15:30 KINDERKERSTFEEST voor iedereen.

KINDERKERSTFEEST IN “HET BAKEN” Koudum. Op woensdag 25 december vieren kinderen en leiding van Hiskids het kinderkerstfeest om 15.30 uur in “Het Baken” aan de Nieuweweg 29 te Koudum. Het thema van dit jaar is “De stem van de stilte”. Deze kerstspelviering, voor jong en oud, gaat over het zoeken naar stilte in een wereld die […]

2 november Zondagmorgendienst met Wil en Diet Setz Bokma

ZONDER AANZIENS DES PERSOONS.  Wil en Diet Setz Bokma komen naar Koudum. Diet is de dochter van Siebe en Wytske Bokma uit het Heideskip. Op zondagmorgen 3 november om 10:00 uur ’s morgens komt ze samen met haar man Wil Setz naar “Het Baken” in Koudum. Dit omdat Diet een gedreven en belangrijk werk doet […]

27 oktober Oogst-dankdienst

Een bijzondere dienst waarbij we stilstaan bij alle zegeningen die we mochten “oogsten”. Daar zijn we heel dankbaar voor. Dankbaar voor het eten wat we zo als normaal ervaren. Dankbaar voor kleding voor onderdak. Een dienst waarbij we willen delen. Dankbaarheid uiten door door te delen in een moment van aandacht voor hen die er […]

2019-09-29 Kerkproeverij

LANDELIJKE CAMPAGNE KERKPROEVERIJ 2019  In 2017 werd voor het eerst de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’ georganiseerd: een mooi initiatief om gemeenten opnieuw bewust te maken van hun missionaire opdracht: de grote opdracht om ánderen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus en het Koninkrijk van God. Ook dit jaar willen wij weer meedoen aan de […]