Bijbelstudie: Onderweg naar Kerst, met Mattëus

Onderweg naar Kerst, met Matteüs  Bijbelstudieserie over Matteüs 1-2 In de Adventsperiode van 2017 werd er bij ons in de gemeente een bijzondere serie Bijbelstudies gegeven, getiteld: ‘Onderweg naar Kerst, met Lucas’. Deze avonden werden goed bezocht en de deelnemers herinneren zich hoe mooi het was: samen schatgraven in Gods Woord, nieuwe lagen en dwarsverbindingen ontdekken. […]

2019-12-25 om 15:30 KINDERKERSTFEEST voor iedereen.

KINDERKERSTFEEST IN “HET BAKEN” Koudum. Op woensdag 25 december vieren kinderen en leiding van Hiskids het kinderkerstfeest om 15.30 uur in “Het Baken” aan de Nieuweweg 29 te Koudum. Het thema van dit jaar is “De stem van de stilte”. Deze kerstspelviering, voor jong en oud, gaat over het zoeken naar stilte in een wereld die […]