His Kids

Tijdens de morgendienst is er His Kids.

Vroeger heette dat zondagschool maar gezien de opzet van nu doet die naam deze samenkomst te kort.
Het zijn Zijn Kinderen die samenkomen en daar ligt dan ook het accent. Men begint met een ontspannen gezamenlijk bijeenzijn. Hierna gaan de kinderen in leeftijdsgroepen naar verschillende lokaties. Op leeftijd passend niveau is men daar dan met de kinderen bezig over het thema van deze ochtend.

Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn vanaf 9:30 uur welkom in de zaal “de Botter”.

(Voor kaartje naam zalen zie “reserveringen”)

 

KINDERKERSTFEEST IN “HET BAKEN”

Koudum. Op maandag 25 december vieren de kinderen en leiding van Hiskids het kinderkerstfeest om 15.30 uur in “Het Baken”aan de Nieuweweg 29 te Koudum.

Het thema van dit jaar is “Ga je mee op zoek naar het Koningskind”. Er is een filmpje ,toneel en er zullen mooie kinderkerstliederen worden gezongen.

Samen met u willen ze het feest van de geboorte van Jezus Christus gedenken en vieren. Zij nodigen iedereen die dit leest van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.