Luisteren naar Gods stem

Een boeiend een leerzaam thema voor iedereen die graag wil groeien in het geloof en God van dichterbij wil leren kennen. Er is niets ‘zweverigs’ aan; God wil door zijn Woord en door zijn Heilige Geest tot zijn gemeente spreken. We willen samen leren en samen groeien in een vertrouwelijke omgang met onze God. Daarin vertrouwen we op de belofte uit het Nieuwe Testament: ‘door [Jezus Christus] hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader’ (Efeziërs 2:18).

 

Wat betekent het nu in praktijk, om te ‘wandelen met God’, ‘Gods stem te verstaan’? Hoe spreekt God tot ons? Welke rol spelen Bijbelstudie en gebed daarbij? Hoe werkt Gods Heilige Geest in het leven van een gelovige?

De cursus wordt (bij voldoende belangstelling) gegeven op de volgende avonden: 19 en 27 oktober, 2 en 9 november (let op: dus drie donderdagen en één vrijdag) De avonden beginnen om 19.45, in Het Baken, en worden geleid door onze voorganger, Harold ten Cate. Naast zingen, lezen en met elkaar nadenken, zullen we ook stil worden en aandacht besteden aan luisteren

Jong en oud — en iedereen daartussen — is welkom. Neem ook gerust iemand mee!

 

Vanwege het bestellen van voldoende lesmaterialen is het nodig om je op tijd op te geven. Meld je dus zo snel mogelijk aan, in ieder geval vóór 10 oktober. Dat kan via het prikbord in de foyer, of door een e-mail te sturen naar: haroldtencate@hotmail.com

 

Neem iedere avond je Bijbel mee. Lesmateriaal wordt op de eerste avond uitgedeeld. Samen met een mooie groep broers en zussen willen we gaan leren en gaan groeien in onze relatie met de God die spreekt. Ik hoop je daar te zien!