2 november Zondagmorgendienst met Wil en Diet Setz Bokma

ZONDER AANZIENS DES PERSOONS. 

Wil en Diet Setz Bokma komen naar Koudum.

Diet is de dochter van Siebe en Wytske Bokma uit het Heideskip. Op zondagmorgen 3 november om 10:00 uur ’s morgens komt ze samen met haar man Wil Setz naar “Het Baken” in Koudum. Dit omdat Diet een gedreven en belangrijk werk doet voor de INTERNATIONALE CHRISTELIJKE AMBASSADE JERUZALEM. Een ambassade die werd opgericht door vele kerken met elkaar toen de nationale ambassades zich terug trokken uit Jeruzalem vanwege de angst voor een olie boycot door Arabische landen destijds.

 

Het was het antwoord op Gods oproep: ‘Troost, troost Mijn volk’, Jes.40:1. Toen alle internationale ambassades uit Jeruzalem wegtrokken in 1980 vanwege de Arabische olieboycot werd de ICAJ geopend om Israël te blijven steunen en te blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Vandaag is de ICEJ een vooraanstaande spreekbuis geworden voor christelijke steun aan Israël. Met afdelingen in meer dan 80 landen vertegenwoordigt de ICEJ miljoenen bijbelgetrouwe Christenen. Vanuit het hoofdkantoor in Jeruzalem willen ze iedere sector in de Israëlische samenleving bereiken door hen te helpen en te zegenen, ongeacht de religieuze samenstelling of etnische achtergrond. Wereldwijd is de ICEJ een krachtige stem geworden tegen Antisemitisme en Anti-Judaïsme. Het werk van Diet Bokma is voornamelijk hulp bieden aan Holocaust-overlevenden. Verder doet de ICEJ veel goed werk voor nieuwe immigranten, jongeren en kansarme groepen, de Druzen, Christen Arabieren. De missie van de ICEJ is bewogen zijn met het Joodse volk en de nieuwe Staat Israël. Christenen mobiliseren om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem, Israël en de regio. Praktische Christen-naastenliefde tonen vanuit de verschillende landen naar Israël toe en relaties met Israël aangaan. Informeren aan de Christenen wereldwijd wat er gaande is in Israël.  Christenleiders en kerken steunen om te strijden tegen Antisemitisme en de liefde van bijbelgetrouwe Christenen wereldwijd tonen aan de mensen in Israël. Meer weten: Kom om 10:00 uur naar “Het Baken” Nieuweweg 29 in Koudum. Na afloop staat de koffie klaar.

 

Post Author: Redactie