2018-05-20 Pinksterdienst. Overdenking ds. Harold ten Cate

Pinksteren in de Baptisten Gemeente te Koudum:
“Kracht om te getuigen”

 

Koudum. Op 20 mei vieren we Pinksteren, bij veel mensen een onbekend feest. Waar draait het eigenlijk om bij Pinksteren? Wat bedoelt de Bijbel met ‘de uitstorting van de Heilige Geest’ op de gelovigen? Wat heeft dat vandaag, anno 2018, met óns te maken?

Pinksteren heeft álles te maken met de kerk van vandaag. Zonder Pinksteren wás er geen christelijke kerk geweest! De Opgestane Heer Jezus beloofde zijn leerlingen: ‘wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen’ (Handelingen 1:8). Die kracht hadden zij nodig, want ze hadden te maken met vervolgingen, bespottingen, lijden en zelfs het martelaarschap. Dat de apostelen tóch doorzetten, was niet omdat ze uit zichzelf zo sterk waren, maar door de kracht van de Heilige Geest, die ze met Pinksteren ontvingen. Door die kracht verspreidde het christelijk geloof zich over de hele wereld en heeft het ook óns land bereikt. En nóg groeit de kerk wereldwijd door! Zonder Pinksteren was er geen kerk geweest.

Maar Pinksteren vieren is niet alleen achterom kijken, naar vroeger. Ook vandaag is diezelfde Heilige Geest beschikbaar, om de kerk van nú nieuw leven in te blazen! Net als de apostelen toen, leven ook wíj in een tijd waarin veel mensen zoeken naar hoop, vergeving, vrede voor hun ziel. Net als de apostelen toen, hebben ook wíj moed en kracht nodig om te getuigen van Jezus Christus, de Levende Hoop. Met Pinksteren willen we ons uitstrekken naar de kracht van de Heilige Geest, om van Jezus Christus te getuigen. Dat doen we door samen de Levende God te zoeken: in lied en gebed, en door te luisteren naar Gods Woord. Het thema zal zijn: “Kracht om te getuigen”. De samenkomst begint om 10.00 in Het Baken (Nieuweweg 29, Koudum). Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst samen met ons te beleven!

Post Author: Redactie