2019-12-25 om 15:30 KINDERKERSTFEEST voor iedereen.

KINDERKERSTFEEST IN “HET BAKEN”

Koudum. Op woensdag 25 december vieren kinderen en leiding van Hiskids het kinderkerstfeest om 15.30 uur in “Het Baken” aan de Nieuweweg 29 te Koudum. Het thema van dit jaar is “De stem van de stilte”. Deze kerstspelviering, voor jong en oud, gaat over het zoeken naar stilte in een wereld die vol geluid en kabaal is. Naast toneel wordt er tijdens dit kerstspel regelmatig gezongen, vertellen kinderen het kerstverhaal en wordt er gebeden. Samen met u willen we het feest van de geboorte van Jezus Christus gedenken en vieren. We nodigen jou en u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  Een feest voor iedereen.

 

Post Author: Redactie