2020-01-20 Week van Gebed

Week van Gebed

Gezamenlijke kerken van Koudum bidden, rondom het thema,
Zij waren ‘BUITENGEWOON’ vriendelijk voor ons.

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Het materiaal is deze keer voorbereid door kerken in Malta. Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het bijbel boek Handelingen 28 lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland, Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de gebedsweek worden wij daarin meegenomen.  Bid u/jij mee in de week van gebed voor de eenheid.    2020-01-20 jpg + tekst in A3 Week van Gebed

De gebed samenkomsten zijn :
Maandag 20 januari.  19.30 uur tot 20.30 uur
PKN- gemeente
Smidsweg 2
Op’e Hichte

Woensdag 22 januari. 19.30 uur tot 20.30 uur
Volle Evangelie gemeente
Hoofdstraat 49,
Boerderij zaal

Vrijdag 24 januari. 19.30 uur tot 20.30 uur
Baptisten gemeente
Nieuweweg 29
Het Baken
Een ieder is van Harte welkom

Post Author: Redactie