2021-10-25 Palestijnen en of Joden

Wie heeft recht op welke grond?

Waarom zoveel VN resoluties tegen Israel

Waarom de ontkenning door de VN van de historische oorsprong van de Joden in Israel.

Van waar de Arabische haat van Hamas en Fatah en in Libanon van de Hezbollah.

Van Iran, de motor en financier van het terrorisme tegen Israel. 

Zomaar een een paar vragen
Mogelijk leven er ook bij u vragen over het probleem van Joden en Arabieren in het midden-oosten. Gaan we 25 oktober naar kijken.  In eerste instantie vanuit o.a. de geopolitieke situatie, eventuele rechten van bevolkingsgroepen en het onstaan van de vluchtelingenkampen in o.a. Libanon. Wat voor houding meet je jezelf aan en welke standpunten neem je in bij discussies over bv de Westbank, Gaza en de Golanhoogten.  Over Joden en Arabische staten en Arabieren in Israël.

Op zich is dit meer dan genoeg voor een avond. Gaan we, wanneer daar prijs op wordt gesteld, een volgende keer hier naar kijken vanuit Bijbels perspectief, het belangrijkste perspectief.   

 

Post Author: Redactie