2021-11-02 Boekpresentatie

FEESTELIJKE BOEKPRESENTATIE:

Vrijdag 22 oktober is voor onze voorganger een bijzondere datum. Die dag verschijnt namelijk zijn boek, getiteld Belofte van de eeuwen. Een boek over Advent en Kerst, dat in het midden van deze gemeente is ontstaan. In de Adventsperiode van 2017 vond hier in de gemeente de Bijbelstudieserie ‘Onderweg naar Kerst, met Lucas’ plaats. Met een groep geïnteresseerden uit de gemeente gingen we schatgraven in het Kerstevangelie en raakten we onder de indruk van de rijkdom van Gods Woord.

Twee jaar later, in 2019, was er het vervolg: ‘Onderweg naar Kerst, met Matteüs’. Beide Bijbelstudieseries werden omlijst met prachtige Advents- en Kerstliederen,
zowel bekende klassiekers als nieuwe liederen die Harold had vertaald of geschreven in samenwerking met artiesten als Sela, Joke Buis, Gerald Troost, LEV en Kees Kraayenoord. Tijdens de stille momenten van het afgelopen jaar zijn deze Bijbelstudieseries verder uitgewerkt en aangevuld met nog veel meer achtergronden: een hoofdstuk over de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament; de Psalmen en de profeet Jesaja; Lucas 1-2; Matteüs 1-2; het openingshoofdstuk van het Johannesevangelie; gedeelten uit de Brieven van Paulus die spreken over Jezus’ komst; ook de Joodse geschiedschrijver Josephus komt aan bod, die veel achtergrondinformatie geeft over
de tijd waarin Jezus leefde en ons meer inzicht geeft in figuren als Augustus en Herodes. Verder wordt in een aparte bijlage ingegaan op wetenschappelijke publicaties over de wijzen en de ster van Bethlehem, waarover astronomen en bijbeluitleggers veel hebben nagedacht. Net als bij de Bijbelstudies destijds hier in de gemeente, zijn ook in het boek veel prachtige liederen opgenomen, zodat vieringen en diensten daarmee kunnen worden verrijkt. Het verschijnen van dit unieke boek is wel een feestje waard! En waar kun je dat beter vieren dan in de gemeente waar het boek is ontstaan? Op dinsdag 2 november is er dan ook een feestelijke Boekpresentatie, vanaf 19.30 uur in Het Baken. Harold zal die avond iets vertellen over het boek, ook is er muzikale medewerking, waarbij meerdere liederen uit het boek ten gehore worden gebracht. Met gasten vanuit de gemeente en daarbuiten hopen we er een bijzondere avond van te maken. Ook aan een hapje en een drankje tijdens een goed gesprek is gedacht. Dus: noteer 2 november vast in je agenda! Vanaf zondag 3 oktober is Belofte van de eeuwen te bestellen. Op het prikbord in de foyer hangt dan een bestellijst, waar je je boek kunt bestellen en waarop je je óók kunt aanmelden voor de avond. Dit laatste is belangrijk, zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen (met de catering). Bij de Boekpresentatie op 2 november ligt voor iedereen die vóór eind oktober het boek heeft besteld een exemplaar klaar om mee naar huis te nemen – of natuurlijk aan iemand cadeau te doen!

(Je kunt het boek ook bestellen door een mailtje te sturen naar voorganger@baptisten-zuidwesthoek.nl)

Post Author: Redactie