2019-09-29 Kerkproeverij

LANDELIJKE CAMPAGNE KERKPROEVERIJ 2019

 In 2017 werd voor het eerst de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’ georganiseerd: een mooi initiatief om gemeenten opnieuw bewust te maken van hun missionaire opdracht: de grote opdracht om ánderen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus en het Koninkrijk van God. Ook dit jaar willen wij weer meedoen aan de Kerkproeverij, die dit jaar op zondagmorgen 29 september 2019 wordt gehouden.

Het idee is eenvoudig: dat je iemand persoonlijk uitnodigt om eens met je mee te gaan naar de kerk. Dus niet alleen met een algemeen berichtje op social media, maar heel concreet: op iemand afstappen die jíj kent, en diegene vragen: Ga je met mij mee?

Best spannend misschien. Maar … als wij willen dat anderen Jezus leren kennen, zullen we érgens moeten beginnen! Begin eerst eens met gebed: Heer, wie zal ik vragen? Wilt U diegene nieuwsgierig maken? Wilt U míj over de drempel helpen, om het te vragen? En: wilt U dán die ander over de drempel helpen, om te kómen?

En ga dan de stap zetten: nodig iemand persoonlijk uit.

Súdwest Fryslân is het zendingsgebied dat de Heer aan óns toevertrouwt. Er zijn nog talloze mensen in onze dorpen en straten, die nooit in een kerk komen. Velen van hen hebben nog nooit de boodschap van de Bijbel gehoord: het Goede Nieuws over Jezus – zijn woorden, zijn leven, zijn lijden en sterven, zijn opstanding en het nieuwe, verloste leven dat Híj wil geven aan ieder die gelooft. Maar: hoe kunnen ze geloven, als ze het nog nooit hebben gehoord? En: hoe zullen ze het horen, als wíj het niet vertellen?

Maar draai het eens om: wat als iemand uit jouw familie-, vrienden- of kennissenkring nu eens door één simpele uitnodiging van jou een eerste stap gaat zetten in de richting van een nieuw (of hernieuwd) geloof in Jezus Christus?

Wíj mogen uitnodigen, het gesprek aangaan en getuigen van de hoop die in ons leeft. En de reactie? Die kan ‘ja’ of ‘nee’ zijn. Dat leggen we biddend in Gods hand. Maar er is één stap die alleen wíj kunnen zetten: mensen uitnodigen.

Waarvoor nodig je ze dan uit? Geen toeters en bellen, maar een dienst waarin mensen een eerlijk beeld krijgen van wie wíj als gemeente zijn, en Wie die Heer Jezus is, in wie wij samen geloven. Een dienst waarin wij sámen zingend getuigen van ons geloof, met een Bijbelse boodschap en een overdenking waarin Jezus, de Gekruisigde en Opgestane Heer centraal staat. Net als anders, ja. Precies. Maar misschien wel levens-veranderend voor degene die op jouw uitnodiging is meegekomen. Laten we daarom allemaal één vraag in gebed meenemen: ‘Wie kan ík uitnodigen?

En … laten we het dan vooral ook dóen! Vragen staat vrij. Ga de uitdaging maar eens aan. Ook hierin mogen we Samen leren Jezus te volgen.

 

Post Author: Redactie