23-9 en 2-10 Gebedsestafette.

Op zondag 22 september staan we kort stil bij de Gebedsestafette, die landelijk wordt gehouden in het kader van het samengaan van de Unie van Baptisten gemeenten en de ABC gemeenten. Dit initiatief onderstreept dat dit samengaan niet alleen een kwestie
is van “organisatie,” maar vooral ook van gebed. Tijdens de Gebedsestafette, die begon in maart en doorloopt tot de komende AV in november, gaat er een fakkel door het hele land, van gemeente naar gemeente. Op 22 september ontvangen wij de gemeente, van een delegatie uit de Baptisten Gemeente Emmeloord. Op 13 oktober hopen wij dan de fakkel weer door te geven aan de volgende gemeente.  
Tijdens de periode dat de fakkel in Koudum is, organiseren we een tweetal avonden van
Woord en Gebed, om het gebed ook in onze gemeente centraal te stellen. Op deze twee
avonden willen we stilstaan bij twee gebeden van Jezus. De avonden openen met een
lied, waarna ds. Harold ten Cate een korte Bijbelstudie over deze gebeden zal geven. En
vervolgens willen we ruimte nemen om in de geest van deze gebeden van de Heer samen
te bidden. Woord en Gebed dus.
De eerste avond zal zijn op maandag 23 september. Deze avond staat het Onze Vader 
uit Matteüs 6 centraal. 
De tweede avond is op woensdagavond 2 oktober. Dan staahet Hogepriesterlijk Gebed 
uit Johannes 17 centraal.
Beide avonden worden gehouden in ons gebouw Het Baken, en starten om 19.45.
Iedereen is van harte uitgenodigd! En neem vooral ook iemand mee!

Post Author: Redactie