24 &25-12-2018 Kerstfeest

Kerstnachtdienst

Koudum. Op 24 december vieren we in Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland onze Kerstnachtdienst. Samen willen we stilstaan bij het grootste wonder ooit: de Zoon van God, die naar deze wereld toekwam als een kwetsbaar mensenkind.
Daarover mogen we ons verwonderen, stil worden, luisteren naar dat indringende verhaal, dat weer op creatieve manieren tot ons komt. In een aantal Bijbellezingen uit Lucas volgen wij de gebeurtenissen vanuit het perspectief van Maria: de jonge maagd, die geroepen wordt om een bijzondere rol te vervullen in Gods plan. Zij zal zwanger worden, en de moeder van de Zoon van de Allerhoogste zijn. Maar hoe moet dat voor haar geweest zijn? Wat moet ze gedacht hebben? Een aantal intieme luisterliederen zal door solisten worden gezongen. Daarnaast is er volop gelegenheid om sámen te zingen en God te loven en te prijzen voor het ultieme Kerstgeschenk: Hij gaf zijn eigen Zoon, als Redder voor deze wereld! Hierbij nodigen we iedereen van harte uit om dat feest met ons te beleven! De viering begint om 21.30, in “Het Baken” (Nieuweweg 29, Koudum).

Kerstwelkomdienst

Dienst waarin we stil staan bij het wonder dan God omzag naar een wereld verloren in schuld. Waar Gods belofte werd vervuld. 

Kinderkerstfeest

Waar we met de kinderen vieren dat Jezus is geboren. Voor iedereen Groot en Klein. Dus allemaal welkom. Pappa’s & mamma’s, heiten & memmen, pake’s & beppe’s en opa’s en oma’s en verder iedereen die nog niet genoemd is. Allemaal en iedereen welkom.

 

Post Author: Redactie