27 oktober Oogst-dankdienst

Een bijzondere dienst waarbij we stilstaan bij alle zegeningen die we mochten “oogsten”. Daar zijn we heel dankbaar voor. Dankbaar voor het eten wat we zo als normaal ervaren.

Dankbaar voor kleding voor onderdak. Een dienst waarbij we willen delen. Dankbaarheid uiten door door te delen in een moment van aandacht voor hen die er alleen voor staan of die misschien moeite hebben met gezondheid. Of voor hen die oud geworden zijn en daardoor minder contact en omdenken hebben van hun omgeving. Het doet goed als je weet dat iemand even aan je gedacht heeft. Daar is natuurlijk altijd een goede zaak om om elkaar te denken maar deze zondag in het bijzonder. Weet u iemand blij te maken met een kleine attentie dan kan vandaag speciaal. Schrijf uw naam op de lijst op het prikbord en geeft het aantal fruitbakjes op dat u denkt uit te delen. Dan delen we in de rijke oogst die God geeft. Voor de fruitbakjes wordt gezorgd, u hoeft dan alleen uw eigen bestelling daar te brengen waar u die voor bedoeld had.

Geven/delen kunt u ook deze morgen voor behoeftigen over de grens. Dorcas organiseert ook dit jaar weer een voedselpakketten aktie en daar zijn boodschappen voor nodig. Wat u kunt geven zijn de producten die hier onder staan vermeld op de poster. U mag daar van afwijken als u maar denkt aan houdbare producten. Wij hopen met vele andere kerken onze medemens in armoedige omstandigheden zo rond de kerst weer een hart onder de riem te steken door het principe waar we voor staan uit te dragen. Jezus voedde de hongerigen. Discipelen volgen hun meester.

Post Author: Redactie