Welkomstdienst Anders dan anderen 17-09-2017

Een nieuw seizoen. Nieuwe kansen. 

De vraag is grijpen we die. We zouden bewogen moeten zijn met hen om ons heen. We zouden moeten laten zien dat we bewogen zijn. Dat we met anderen mee leven in pijn en verdriet en verdeeldheid. Mee leven door mensen anders te gemoet te treden dan de wereld doet. Als we vervuld zijn met Gods Geest, Zijn Heilgige Geest zouden we barmhartig moeten zijn en zachtmoedig (wat heel wat anders is dan een ruggegraatloze slapjanus). Zouden we vriendlijk moet blijven wanneer we onheus of onjuist werden bejegend. Op goedheid op zoek naar de waarheid. Zo anders dan de wereld ons leert. Copetatief zijn beter dan de ander sneller groter rijker. Zelfverhoging en zelfverheffing door de ander te kleineren. Zijn we echt anders dan anderen?  

Post Author: Redactie