Bijbelstudie: Onderweg naar Kerst, met Mattëus

Onderweg naar Kerst, met Matteüs  Bijbelstudieserie over Matteüs 1-2

In de Adventsperiode van 2017 werd er bij ons in de gemeente een bijzondere serie Bijbelstudies gegeven, getiteld: ‘Onderweg naar Kerst, met Lucas’. Deze avonden werden goed bezocht en de deelnemers herinneren zich hoe mooi het was: samen schatgraven in Gods Woord, nieuwe lagen en dwarsverbindingen ontdekken. Dit jaar krijgt deze serie een vervolg en willen we de eerste twee hoofdstukken uit Matteüs doorreizen. Samen rond een open Bijbel nemen we bewust de tijd om ons hart voor te bereiden op de rijkdom van wat we vieren met Kerst. Samen lezen we wat Matteüs in zijn Evangelie hierover vertelt. We zingen en luisteren naar liederen, we bestuderen Gods Woord en worden stil, in verwondering over Gods grootse daden.

 

De valkuil is, dat we denken: Die verhalen kén ik al lang. Juist dán is het opletten geblazen! Want áchter die bekende woorden gaat een wereld voor ons open, waarvan we vaak veel minder weten dan we denken! Wie was Matteüs? En waar kwam Herodes vandaan? Welke profetieën uit het Oude Testament spelen een rol in het verhaal? Wie waren nu eigenlijk die ‘wijzen uit het Oosten’? Waar kwamen ze vandaan? Hoe zit het met die mysterieuze ster? Is daar meer over te vertellen? Over deze en andere vragen willen we nadenken in deze Bijbelstudieserie ‘Onderweg naar Kerst, met Matteüs’. Naast de Bijbel zélf zullen we ook historische bronnen als Flavius Josephus bekijken. Ook recente wetenschappelijke studies van sterrenkundigen naar de ster van Bethlehem komen aan bod. Zo hopen we meer te ontdekken over de ster, wanneer die zichtbaar is geweest, en hoe de wijzen die hebben geïnterpreteerd. De serie bestaat uit vier avonden en wordt geleid door ds. Harold ten Cate. Het gaat om de volgende avonden: 27 november, 3 december, 11 december en 18 december. Alle avonden beginnen om 19.45 en worden gehouden in Het Baken.  Nu zijn er ook mensen voor wie een Bijbelstudie ’s avonds wat moeilijk is: ouderen, die liever niet in het donker autorijden, of juist jonge ouders, die de kinderen ’s avonds toch moeilijk alleen kunnen laten! Om het ook voor déze groep mensen mogelijk te maken om tóch de studies te volgen, wordt de serie óók op vier ochtenden gegeven. En wel op: 27 november, 4 december, 11 december en 18 december. De ochtenden beginnen dan om 10.00 uur, eveneens in Het Baken. De studies zijn ook geschikt om vrienden van buiten de gemeente mee uit te nodigen, dus: kom zelf, en neem iemand mee! Neem ook je Bijbel en een schrift mee! De cursus is gratis en staat open voor iedereen. Geef je wel even op, zodat we weten of er genoeg interesse is. Graag vóór 14 november, via voorganger@baptisten-zuidwesthoek.nl of via de opgavelijsten op het prikbord. Geef daarbij wél duidelijk aan of je de avonden of de ochtenden wilt komen. Ik hoop op een mooie groep enthousiaste deelnemers.

Van harte uitgenodigd!

 

Harold ten Cate

Post Author: Redactie