Discipelschap Bouwsteen 2

Bewonderaars heeft Jezus genoeg,

hoe wordt je volgeling?

In zeven lesavonden lopen we met ondersteuning van PowerPoint en eventuele ander media bij onderstaande onderwerpen langs.

HET ONTDEKKEN WAT GEESTELIJKE VOLWASSENHEID IS   

HOE KRIJG JE GREEP OP DE BIJBEL?

DE GEWOONTE VAN EEN DAGELIJKSE TIJD MET GOD

DE GEWOONTE VAN GEBED

DE GEWOONTE VAN HET GEVEN VAN TIENDEN

DE GEWOONTE VAN GEMEENSCHAP

HOE BEGIN EN ONDERHOUD JE GOEDE GEWOONTEN

Hebt u belangstelling geeft dit dan aan bij het secretariaat. U krijgt dan de logistieke informatie.