Goede Vrijdag en PaasDoopdienst

U bent van harte uitgenodigd:

 

Op Goede Vrijdag wordt er in het Baken te Koudum een speciale kerkdienst gehouden.

In een bijzondere sfeer, wat past bij Goede Vrijdag, wordt het verhaal van de kruisiging van Jezus en de laatste gebeurtenissen daarvoor herdacht. Dit wordt gedaan door middel van muziek, samenzang, Bijbellezingen, gebed en viering van het Avondmaal. Iedereen is van harte welkom. Datum: 19 april, aanvang 19.30 uur, het Baken, Nieuweweg 29 te Koudum.

Zondag 21 april vieren we Pasen. Dat is het fundament van het christelijke geloof: we vieren dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Na zijn lijden en sterven aan het kruis, dat we op Goede Vrijdag gedenken, is Hij begraven. Maar de dood had niet het laatste woord: Jezus werd door de Vader opgewekt uit de dood, en stond als Levende Heer voor zijn verbaasde leerlingen. Als gelovigen hebben we in Hem een Levende Hoop, en dat willen we dankbaar vieren op de Paaszondag.

Deze keer vieren we dit op een wel heel bijzondere manier: met een doopdienst! In de doop wordt uitgedrukt dat wij als gelovige één worden met Jezus Christus. Zoals Hij zijn lichaam gaf aan het kruis en werd begraven, zo wordt het oude leven van de dopeling in het “watergraf” ondergedompeld. En zoals Christus werd opgewekt uit de dood, zo mag ook de dopeling bovenkomen uit het water, opstaan met Hem om aan een geheel nieuw leven te beginnen. Zo komt op een bijzondere manier uit, dat de gebeurtenissen van Goede Vrijdag en Pasen, tweeduizend jaar geleden, álles te maken met onszelf. Wíj mogen deel krijgen aan die geweldige geschiedenis. Daarvan willen we getuigen door onze liederen, de prediking van het Woord, en de doopbediening. Altijd al eens een doopdienst willen bijwonen? Weet u welkom, op deze bijzondere Paaszondag. De samenkomst begint om 10.00 uur in Het Baken (Nieuweweg 29 te Koudum). Wij hopen u te mogen verwelkomen!” 

 

Post Author: Redactie