Introcursus Bouwsteen 1

WELKOM IN HET ONTDEKKEN VAN LIDMAATSCHAP VAN DE GEMEENTE

DEEL EEN; ONZE REDDING

 • WAAROM BEN IK HIER?
 • WAT IS DE OPLOSSING?
 • WAT WIL GOD DAT IK DOE?
 • WAAROM ZOU IK MIJ LATEN DOPEN?           
 • WAT IS DE BETEKENIS VAN DOPEN?
 • WAAROM ONDER WATER DOPEN?
 1. WIE WORDEN ER GEDOOPT?
 1. WANNEER MOET IK MIJ LATEN DOPEN?
 1. WAT IS HET AVONDMAAL?
 1. WIE NEMEN HET AVONDMAAL?

HOE BEREID IK MIJ VOOR OP HET AVONDMAAL?
WANNEER EN HOE VAAK ZULLEN WE HET AVONDMAAL VIEREN?

 

 • DEEL 2 ONZE STELLINGEN

WE ZIJN ER OM GODS AANWEZIGHEID TE VIEREN
WE ZIJN ER OM GODS WOORD TE COMMUNICEREN
WE ZIJN ER OM GODS VOLK TE LEREN
WE ZIJN ER OM GODS LIEFDE TE DEMONSTREREN
ONZE LEVENSINSTELLING 

 • Bijbel als onze enige autoriteit.
 • Autonomie van elke plaatselijke gemeente.
  Priesterschap van elke gelovige.

  Tienden geven.
  Dopen in water. 

Een door de Geest geleid leven.
Anderen over Christus vertellen.

 

 • DEEL 3
 • DE WERKWIJZE VAN DE BAPTISTENGEMEENTE ZUIDWESTFRIESLAND
 1. WIE PROBEREN WE TE BEREIKEN?

De Omgeving,
De bezoekers
De toegewijden
De kern
Dienaren
Volwassen leden
Leden
Regelmatige bezoekers
Onkerkelijke & onregelmatige bezoekers 

 

DE WERKWIJZE VAN DE GEMEENTE

10 principes die onze gemeente uniek maken

Laagdrempelige diensten                              1 Corinthiers 9:22-23

Aansluiten bij een kring                                Handelingen 5:42

Doelgericht                                                   Mattheus 22:36-40 , 28:19-20

Duidelijke doelgroep                                    Kolossenzen 4:5

Levens groeiproces                                      Efeziers 4: 13-15

Elke lid een dienaar                                     Romeinen 12: 5-6

Levensveranderende boodschap                 Jacobus 1:22

Bijbels leiderschap                                     Hebreeën 13:7

Sfeer van acceptatie                                   Romeinen 15:7

Eenvoudige structuur                                 Lukas 5:37

  

DEEL 4  DE GEMEENTE  STRUCTUUR

HOE IS ONZE GEMEENTE GESTRUCTUREERD?

We geloven dat de structuur van de gemeente niet door de cultuur of bedrijfskundige principes, of zelfs niet door kerkelijke tradities moet worden bepaald.

DE AARD VAN DE GEMEENTE BEPAALT HAAR STRUCTUUR
WAT BETEKENT HET LID TE ZIJN?
WAT WORDT ER VAN MIJ ALS LID VERWACHT?
IK BEWAAR DE EENHEID VAN MIJN GEMEENTE
IK DEEL IN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MIJN GEMEENTE
IK NEEM DEEL IN DE BEDIENING VAN MIJN GEMEENTE
IK ONDERSTEUN HET GETUIGENIS VAN MIJN GEMEENTE