KERSTDIENSTEN

KOUDUM. De Kerstdagen beloven weer afwisselende en inspirerende dagen te worden in Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland. Op dinsdagavond 24 december vanaf 21.30 uur is er de Kerstnachtdienst. Bij de ingang klinkt al warme muziek bij de vuurkorven. Eenmaal binnen volgt in de kerkzaal een bijzondere viering met Bijbellezingen, gebed, veel geliefde samenzangliederen en ook verrassende, nieuwe Kerstliederen. Het thema van de avond is: “Vrede op aarde komt!” Een spannend thema, omdat die belofte scherp in contrast lijkt met de beelden op ons journaal. Aan de hand van een kort dramastuk en een aantal gevoelige luisterliederen die door solisten ten gehore gebracht worden, gaan we de confrontatie met die spanning aan.

De volgende morgen, op Eerste Kerstdag, vieren we vanaf 10.00 uur Kerst. Tijdens deze samenkomst staat het verhaal van de wijzen uit het Oosten centraal. Zij maakten een verre reis om de pasgeboren Koning van de Joden te bezoeken. Toen ze Hem vonden, gaven ze Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. Wat is de betekenis van die geschenken? Wat leren wíj van de wijzen, over hoe wíj die Koning kunnen vereren? Het thema van de samenkomst is: “Kom, laten wij aanbidden”.

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit jaar Kerst bij ons te vieren. Wij hopen op veel gasten, omdat we graag het goede nieuws over de komst van de Redder, Jezus Christus, met zoveel mogelijk mensen willen delen. Dus weet je welkom, ook als je voor het eerst bij ons binnenloopt! Beide vieringen vinden plaats in ons kerkgebouw Het Baken (Nieuweweg 29, Koudum). We hopen je te ontmoeten en samen een gezegende Kerst te beleven – verwarmd door de Hoop die we hebben in Jezus, het Kind van Bethlehem dat de Vredevorst wil zijn voor iedereen die in Hem durft te geloven. Kijk voor meer informatie op onze website: www.baptisten-zuidwesthoek.nl 

Post Author: Redactie