Kinderkerstfeest 2017

KINDERKERSTFEEST IN “HET BAKEN”

Koudum. Op maandag 25 december vieren de kinderen en leiding van Hiskids het kinderkerstfeest om 15.30 uur in “Het Baken”aan de Nieuweweg 29 te Koudum.

Het thema van dit jaar is “Ga je mee op zoek naar het Koningskind”. Er is een filmpje ,toneel en er zullen mooie kinderkerstliederen worden gezongen.

Samen met u willen ze het feest van de geboorte van Jezus Christus gedenken en vieren. Zij nodigen iedereen die dit leest van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Post Author: Redactie