Lucas 1 cursus, 4 avonden “Op weg naar Kerst”

Kerst! Feest van het licht: we vieren de komst van Jezus Christus, de Verlosser, naar deze wereld.

Voor veel gelovigen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar! En toch: in alle haast en hectiek van de decembermaand kan Kerst je zomaar ineens overvallen. Het ene moment ben je volop bezig met je werk, je drukte, je inkopen, en dan is het al zover! Plotseling is het Kerst – en je was er eigenlijk nog niet klaar voor. En … na dat éne, drukke weekend is het alweer voorbij. Je ruimt de dennennaalden op en denkt met enige spijt: ‘Jammer, eigenlijk is de helft aan me voorbijgegaan!’ Dit seizoen hoeft Kerst je niet te ‘overvallen’.

Door deze Bijbelstudieserie willen we er samen de tijd voor nemen: bewust toeleven naar Kerst en het wonder dat Gods Zoon is gekomen als een mens. Aan de hand van Lucas, als onze gids, gaan we elke week een avond ‘Onderweg naar Kerst’. Samen rond een open Bijbel nemen we bewust de tijd om ons hart voor te bereiden op de rijkdom van wat we vieren met Kerst.Samen lezen we wat Lucas in zijn evangelie hierover vertelt. We zingen en luisteren naar liederen, we bestuderen Gods Woord en worden stil, in verwondering over Gods grootse plan. De valkuil is, dat we denken: Die verhalen kén ik al wel. Juist dán is het opletten geblazen! Want áchter die bekende woorden gaat een wereld voor ons open, waarvan we veel minder weten dan we denken! Wie is die Lucas, bijvoorbeeld? En hoe zit het met Herodes? Wat belooft de engel Gabriël nu eigenlijk precies aan de priester Zacharias, en later aan de maagd Maria? Welke profetieën uit het Oude Testament spelen een rol in dit grote verhaal? Welke hoop van Israël wordt hier vervuld? Wat is er uitgekomen van Gods beloften aan Zijn volk Israël? En … welke beloften staan er nog open? Wat is er in de toekomst nog te verwachten? Over deze en andere vragen willen we nadenken in deze Bijbelstudieserie ‘Onderweg naar Kerst, met Lucas’. De serie bestaat uit vier avonden en wordt geleid door Ds. Harold ten Cate. Het gaat om de volgende avonden: 21 en 28 november, 7 en 12 december Alle avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in Het Baken. Dit is een ideale manier om toe te groeien naar Kerst, je hart voor te bereiden, en in die hectische periode momenten van rust en bezinning te vinden. De studies zijn ook zeer geschikt om vrienden van buiten de gemeente mee uit te nodigen, om hen het Kerstevangelie dóór te geven! Dus: kom zelf, en neem iemand mee! Neem je Bijbel en een schrift mee! Op toegankelijke manier willen we de verdieping zoeken. Onderweg maak je ook nog kennis met nieuwe Adventsen Kerstliederen. De cursus is gratis en staat open voor iedereen. Wel is het belangrijk dat je je aanmeldt – graag opgave vóór 14 november, zodat we weten of er voldoende belangstelling is. Je kunt je opgeven via haroldtencate@hotmail.com of via de opgavelijst op het prikbord.

Post Author: Redactie