Oogst-Dankdienst: Voedselactie Dorcas 29 oktober

Het doel

Het doel van de Dorcas Voedselactie is om mensen in nood en bittere armoede te voorzien van voedsel voor nu én voedsel voor later. ‘Voedsel voor nu’ bestaat uit voedselpakketten en ‘voedsel voor later’ uit opleidingen, trainingen en begeleiding om in de toekomst zelf brood op de plank te krijgen. Hiervoor zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in. De opbrengst van de Dorcas Voedselactie komt ten goede aan arme mensen in Oost-Europa en Afrika.

In 1995 organiseerde Dorcas deze actie voor de eerste keer, sindsdien is de Dorcas Voedselactie uitgegroeid tot een jaarlijkse actie waarbij duizenden vrijwilligers concreet bijdragen aan armoedebestrijding. De actie concentreert zich rond kerken, scholen, supermarkten en andere bedrijven.

De Dorcas Voedselactie slaat een brug tussen arm en rijk. Veel mensen in Nederland ervaren tijdens de actie iets van de nood en de armoede in de wereld: de mensen die een extra boodschapje doen, de vrijwilligers die voedsel inzamelen, de chauffeurs die de voedselpakketten transporteren en de donateurs die bijdragen aan de transporten en de voedselzekerheidsprojecten van Dorcas. De mensen die een voedselpakket ontvangen, een training of begeleiding op de arbeidsmarkt krijgen, merken dat er ergens anders in de wereld iemand is die aan hen denkt.

Wil je meer weten: https://dorcasvoedselactie.nl/over-de-actie/over-dorcas/

Post Author: Redactie