2018-03-11 Schoolgezinsdienst

Op zondagmorgen 11 maart wordt er om 10.00 uur een zogenoemde ‘Schoolgezinsdienst’ gehouden. De dienst wordt georganiseerd in samenwerking met basisschool De Klimbeam.

Het wordt een dienst waarin alle groepen van de basisschool actief betrokken zijn. Liedjes, gedichten, stellingen, toneel, Bijbellezing en gebed – er is volop variatie! Het belooft een afwisselende en bijzondere morgen te worden! Een dienst voor jong en oud. Het thema zal zijn: ‘Veel en weinig’. Wat is het ongelijk verdeeld op de wereld: de één heeft veel, de ander niks. Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we beter leren delen? De Bijbellezing en een korte overdenking zijn over Marcus 12 : 41-44, waar Jezus Zijn leerlingen wijst op een arme vrouw die vanuit haar armoede méér geld gaf, dan de rijken met hun dikke portemonnees. Hoe dat zit? Kom het meemaken!

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor een goed doel. Ook aan de allerkleinsten is gedacht: voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is er crèche. Iedereen van harte uitgenodigd!

We zien er naar uit je te ontmoeten.

Post Author: Redactie