Reserveringen

Er vinden vele activiteiten plaats in ons kerkgebouw.
Om dit te goed te coördineren zullen ruimten gereserveerd moeten worden.
Dit kan door contact op te nemen met Sieb Bandstra (zie onder).

Het telefoonnummer: 0651-438.402 of email: siebbandstra@gmail.com

Spreek je in denk dan aan de volgende zaken:
1. Noem je naam.

2. Welke zaal denk je nodig te hebben ?
3. Wanneer (datum) en van hoe laat tot hoe laat(tijd)?
4. Met hoeveel personen kom je?
5. Wat is er eventueel nodig aan catering?

MAAR:  Gaat er dan een door jou bestelde reservering/activiteit NIET door meld dit dan ook even af.