Reserveringen

Er vinden vele activiteiten plaats in ons kerkgebouw.
Om dit te goed te coördineren zullen ruimten gereserveerd moeten worden.
Dit kan door contact op te nemen op de volgende twee manieren:

via mail: agenda@baptisten-zuidwesthoek.nl
(dan word het verwerkt in de Agenda)

via telefoon: (korte termijn)
Sieb: 06 51 438 402   of   Age: 06 15 419 442

Denk bij het melden graag even aan de volgende zaken:
1. Noem je naam.

2. Welke zaal denk je nodig te hebben ?
3. Wanneer (datum) en van hoe laat tot hoe laat(tijd)?
4. Met hoeveel personen kom je?
5. Wat is er eventueel nodig aan catering?

MAAR:  Gaat er dan een door jou bestelde reservering/activiteit NIET door meld dit dan ook even af.