Agenda

Heeft u vragen en of opmerkingen of heeft u iets voor de agenda?
Dan kunt u eventueel contact opnemen via mail: agenda@baptisten-zuidwesthoek.nl
Of anders via raad of secretariaat natuurlijk.

Info over diverse activiteiten: klik hier