Hulpaanvraag

Iedereen heeft problemen. Soms heb je hulp nodig om deze op te lossen. De één heeft psychische klachten, de andere relationele moeiten. Financiële problemen of behoefte aan praktische hulp. Om een ieder wat wegwijs te maken in de instanties die er voor handen zijn hebben we deze pagina gemaakt. Wij hebben een voorkeur voor christelijke instanties.

Mocht u hulp nodig hebben of verlangt u naar gebed voor uw probleem dan kunt u ook contact opnemen met onze gemeente. Email naar :  info@baptisten-zuidwesthoek.nl of bel 0651438402
Voor een ieder die liever anoniem zijn speurtocht aflegt hebben we hieronder onze best bekend staande instanties neergezet. Veel zegen gewenst met het zoeken.
Ter verduidelijking. Er zijn drie soorten instanties.
  1. Eerstelijnsinstanties. Om hier aangenomen te worden is geen verwijsbrief van de dokter nodig.
  2. Tweedelijnsinstanties. Om hier aangenomen te worden is wel een verwijsbrief nodig.
  3. Derdelijnsinstanties. Voor opname voor een langere tijd. Denk bijv. aan psychiatrische instellingen of een ‘blijf van mijn lijf’ opvanghuis. Vanzelfsprekend ook een verwijsbrief nodig.
Mocht u tips of aanvullingen hebben mail of SMS ze dan naar : telf: 0651438402 of email naar     info@baptisten-zuidwwesthoek.nl
 ____________________________________________________________________________

Underweis, bureau voor christelijke hulpverlening

Anneke Siemensma

Doerebout 7

8723 HD  Koudum

06-28202088

www.bureau-underweis.nl

info@bureau-underweis.nl

 

Underweis is er voor jou als je vastloopt vanwege bijvoorbeeld depressie, stress, burn-out, rouw of (faal)angst. In de loop van je leven ontwikkel je gedrags- en gedachtenpatronen die in eerste instantie goed werken, maar op den duur belemmerend kunnen zijn. Het kan zijn dat je van jezelf vervreemd raakt of dat relaties verstoord worden, omdat je a.h.w. een muur om jezelf bouwt of dat je leeft met een masker op. Door middel van gesprekken en oefeningen gaan we op zoek naar wie jij echt bent. Ook help ik je om inzicht te krijgen, zaken te verwerken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zo kan therapie je nieuw houvast en perspectief opleveren.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en je kunt op korte termijn bij mij terecht. Bel of mail gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

_________________________________________________________________________
Sprankelcoaching is er voor jou én voor u! Voor iedereen die zijn of haar jouw persoonlijke ontwikkeling wil verbinden vanuit de Bron van hun bestaan.
Sprankelen is stralend in het leven staan.
Je sprankelt als je weet wie je bent.
Je kent daarbij je natuurlijke kwaliteiten en kan deze met voldoening inzetten.
Op die manier ben je van betekenis in deze wereld. Jij maakt verschil!
Door allerlei invloeden kan de sprankeling naar de achtergrond zijn geraakt.
Ik geloof dat ieder mensenleven sprankelmomenten kent. De kunst is terug te halen, wat jou doet sprankelen, zodat de kwaliteit van leven verandert.
Samen met jou ga ik graag op zoek naar wat jou doet sprankelen, zodat jij verschil kan maken in deze wereld. Ieder coachtraject is daardoor persoonlijk maatwerk. De vragen waarmee coachees binnen komen zijn dan ook heel divers. Het kan zijn dan je opnieuw koers wilt bepalen in leven of verlangt naar meer voldoening in je leven. Ben je opzoek naar je passie? Wil je ontdekken wat jou uniek maakt of welk plan God met jouw leven heeft? Wil jij je laten dopen of ben je recent gedoopt en levert dit vragen op? Misschien loop je vast of heb je een heel andere levensvraag?
Kortom, als jij jouw identiteit vindt of wil vinden in je identiteit in Christus en dit wil verbinden aan de betekenis die jij hebt in deze wereld. Help ik je graag op weg.
Sprankelje
Heechkamp 3
Balk
Contact:
mob telf: 06-12660954

De Bres

Zonnedauw 5
Drachten
0512-584070
Problematiek: angst, depressie, relatieproblemen, overspannenheid.
Voordeel is dat de Bres erkend is en dat er dus vergoeding is via de zorg. (reistijd: 45 minuten)
Nadeel is dat er een wachtlijst is. Actueel (5-5-2011) 8 weken voor kind- en jeugdzorg. 11 weken voor volwassenenzorg.
Dit is een tweedelijnsinstantie. (verwijsbrief van huisarts nodig)

Stichting Present

Amersfoort (afdeling in Sneek)
033-4658324
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen ze bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien
Doelgroep: mensen die als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen en gebrek aan sociale netwerken in een vicieuze cirkel van sociale uitsluiting, armoede en isolement terecht zijn gekomen.
Doel: gratis praktische hulp bieden.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief van bevoegde nodig)

Voedselbank Zuidwest-Friesland

Bogermanstraat 3
Balk
06-57703854
Ze gaan verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. Criteria om in aanmerking te komen staan op de site vermeld.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief van bevoegde nodig)

Stichting Koinonia.

Peizerweg 132
Groningen
0183-632426
Pastorale en psychosociale problematiek: ADHD, alcohol/drugsverslaving, incest, huiselijk geweld, trauma’s, rouw, fobieën, relatieproblemen, financiën, pornoverslaving, slachtoffer, sociaal isolement, paniekstoornis, verkrachting, rouw, zwak zelfbeeld, anorexia, identiteit, opvoeding, ouderdom etc.
Voordeel is dat er een korte wachtlijst is.
Nadeel, niet gesubsidieerd, inkomen gerelateerd. Het is verder weg is. (reistijd: 1 uur) Er is in Drachten ook een praktijk. Niet bekend welke problematiek daar kan worden behandelt.
Dit is een tweedelijnsinstantie. (verwijsbrief nodig)

Celebrate Recovery/ Nieuw Leven.

Baptistengemeente Bethel
De Bolder 75
Drachten
0512-383023
Problematiek: zelfacceptatie, omgaan met lichamelijke pijn, verleden, boosheid, verslavingen, eetproblemen, seksuele identiteit, misbruik, laag zelfbeeld, innerlijke rust.
Financiën. De Bethel gemeente betaald het grootste deel. Van de deelnemer wordt voor de cursus van een jaar € 100,- gevraagd. Ook voor buitenkerkelijken. (reistijd 45 minuten)
Dit is eerstelijnshulpverlening. (geen verwijsbrief nodig)

GGZ Friesland

Sixmastraat 2
Leeuwarden
058 2848888
Geestelijke GezondheidsZorg. Dit is de reguliere zorg. (niet specifiek christelijk)
Voordeel, gesubsidieerd en dichtbij. Sneek is het meest in de buurt. (reistijd 22 minuten)
In Workum is ook een eenpersoonsappartement. Weverswei 1.
Nadeel, niet christelijk.
Dit is derdelijnshulpverlening. (verwijsbrief + opname)

Stichting Eleos gereformeerde GGZ

Villawal 7
Nieuwegein
030-6008540
Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen.
Voordeel. Is een erkende instantie. Als je opgenomen wilt worden bij een christelijke organisatie.
Nadeel. Problematiek gerelateerd adres.
Eerste tot en met derdelijnshulpverlening.

Pastoraal Centrum Saron

Paandersdijk 2
Beuningen
0541-353505
Saron biedt professionele therapeutische pastorale hulp in de overtuiging dat Jezus Christus de Redder, Geneesheer en Bevrijder is voor de totale mens. Stichting Pastoraal Centrum Saron is gericht op psychosociale problematiek. Pastorale hulp op therapeutische basis.
Voordeel: goede ervaringen mee. Geen wachtlijst.
Nadeel. Niet erkend dus zelf betalen. Lange reistijd. (reistijd 1:54)
Eerste en tweedelijnshulpverlening. (Geen verwijsbrief nodig+ korte opname)

Therapeutisch Centrum Flevoland

Espelerweg 12-1
Emmeloord
0527-620131
Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland GGZ biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal gebied. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Concrete en praktische hulp zodat met de cliënt daadwerkelijk en effectief aan een oplossing van de problematiek wordt gewerkt.
Nadeel: 5 weken wachttijd.
Voordeel: Erkend. Vergoeding via de zorg. (reistijd 32 minuten)
Eerste- en tweedelijnshulpverlening. Eerstelijns is niet vergoed. Voor de tweedelijns is een verwijsbrief nodig.

Stichting De Hoop (contactpunt Noord-Nederland)

Davidstraat 29a
Groningen
078-6111222
Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders.
Voordeel Erkend. Dus vergoeding via de zorg.
Nadeel. Hoofdvesting in Dordrecht. Gemiddeld 10 weken wachttijd (op 5-5-2011). (reistijd 1:52)
Tweedelijnshulpverlening. (verwijsbrief nodig)

Nog veel meer informatie is te vinden op www.ikzoekchristelijkehulp.nl