His Kids

Tijdens de morgendienst is er His Kids.

Vroeger heette dat zondagschool maar gezien de opzet van nu doet die naam deze samenkomst te kort.
Het zijn Zijn Kinderen die samenkomen en daar ligt dan ook het accent. Men begint met een ontspannen gezamenlijk bijeenzijn. Hierna gaan de kinderen in leeftijdsgroepen naar verschillende locaties. Op leeftijd passend niveau is men daar dan met de kinderen bezig over het thema van deze ochtend.

Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn vanaf 9:30 uur welkom in de zaal “de Botter”.

(Voor kaartje naam zalen zie “reserveringen”)

Contactpersoon: Yda Finnema, tel. 0514-523161.