Wie zijn wij

Welkom op de website van onze Baptisten Gemeente, opgericht in 1884.

Onze Baptisten gemeente wil een bijbelgetrouwe en eigentijdse gemeente in de Zuid-West-Hoek van Friesland zijn met als doel: God eren, Jezus volgen, elkaar bouwen, persoonlijke gaven in zetten en anderen bekend maken met Jezus Christus.

Wij zijn dus een Baptisten Gemeente in de Zuidwesthoek van Friesland. De naam zegt het al: Baptist en dit betekent dat we de doop bedienen door onderdompeling. Deze doop wordt alleen bediend aan hen die een persoonlijke keus voor Jezus hebben gemaakt en de bijbel aanvaarden als het door God aan ons gegeven onfeilbaar Woord. De nadruk ligt dan ook op een persoonlijke relatie met God.

In 1 Corintiërs 12:13 staat: “Want de Geest heeft ons allemaal door de doop tot één lichaam samengevoegd: Het lichaam van Christus”.

Daar willen we voor staan, het lichaam van Christus te zijn: Zijn handen en Zijn voeten, Zijn ogen en Zijn mond, ja Zijn gezicht. Dat is onze roeping en daar gaan we voor. Door elkaar te bouwen in het geloof en door er een ander van te vertellen. Lid van dat lichaam kun je dus alleen worden wanneer de Geest, de Heilige Geest je persoonlijk bekend maakt dat je je moet laten dopen om zo te worden toegevoegd aan de Gemeente.

Ooit is deze gemeente ontstaan vanuit een Evangelisatiecommissie in Stavoren en huissamenkomsten in Warns. In Stavoren werd in 1886 het cafe “De witte Arend” aangekocht die werd omgebouwd tot kerkgebouw. Meer over de historie van onze gemeente vindt u onder “Welkom” (hier linksboven) op de pagina “Downloads”. Tot het jaar 2002 zijn hier altijd de samenkomsten geweest. De samenkomsten op zondag worden nu gehouden in ons nieuwe kerkgebouw aan de Nieuweweg 29 om 10:00 uur te Koudum.

Bezoekers komen van rondom. Onze Gemeente is een echte streek Gemeente. Op zondagmorgen komen de mensen uit Hindeloopen, Workum, Makkum, Parrega, It Heidenskip, Woudsend, Joure, Balk, Oudemirdum, Bakhuizen, Hemelum, Warns, Molkwerum, Koudum en Stavoren. Iedereen is welkom.

In bijna net zoveel plaatsen zijn bijeenkomsten in kleine groepen. Ook daar ben je welkom maar dat moet wel even geregeld worden. Je zou dat kenbaar kunnen maken door een email te sturen naar b.v. info@baptisten-zuidwesthoek.nl en we nemen contact op. Ook zijn er een aantal studiegroepen. Ook hier geldt voor: belangstelling? neem contact op.