BELANGRIJK NIEUWS

Geliefde gemeente,

Komende zondag mogen er weer 30 mensen de dienst bijwonen. Wel opgeven. (Klik hier).  Vrije toegang in het gebouw is er voor hen die een taak hebben zoals o.a. voorganger koster muzikanten en technici. Deze tellen niet bij de 30 dienstbezoekers in de kerkzaal.    

U kunt elke zondagmorgen vanaf 9:50 uur, de dienst die 10:00 uur begint, de dienst volgen via live-stream. Klik Hier. Ook kunt u hier alle vorige diensten terug zien. open de pagina “LIVE KERDIENST VOLGEN” en klik op de icoon “Archief”. 

Verder zijn er door de week (nog) geen activiteiten in het kerkgebouw

Omdat we Goede Vrijdag het Avonmaal vieren slaan we begin april over en is de eerste reguliere viering weer op 2 mei a.s.

Behalve de dienst van 7 juni zijn alle diensten terug te zien op de pagina “Media” onder “Archief”  http://www.baptisten-zuidwesthoek.nl/kerkdiensten-live-stream/

Er is geen Crèche en HisKids.

Op de pagina “Media” vindt u onder “Clip ter bemoediging” een aantal clips door ds. Harold ten Cate.  Om te openen (Klik hier)

Tweede inzameling zal zijn voor:

02-05              Onderhoudsfonds
09-05              Nieuwe activiteiten
16-05              Jeugdwerk
23-05              Pinkstercollecte (één collecte)
30-05              Evangelisatie

Om de agenda op de site actueel te houden en miscommunicatie voor te zijn, het volgende: is er een reservering gemaakt voor één van onze ruimten (bijvoorbeeld: oefenen bands, of een receptie) en moet die worden afgezegd of verschoven, meld dit dan even bij Sieb Bandstra, die de reserveringen beheert. Zo kunnen we het overzicht bewaren dat we nodig hebben. Laten we in alles vasthouden aan de bemoediging uit Gods Woord:

“Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. (Psalm 27:14)

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,