BELANGRIJK NIEUWS

Geliefde gemeente,

In verband met de verruiming van de coronaregels zijn dan weer 90 mensen van harte welkom in ons kerkgebouw. Aanvang 10:00 uur.

Wat men nog wel van ons vraag als kerk en wat dus nog even blijft:
1. graag even opgeven als u komt en weet u van harte welkom. (Klik hier)
2. graag even de handen wassen bij binnenkomst
3. graag de anderhalve meter in acht nemen.


Er is crèche voor kinderen van 0-4 jaar en kinderopvang voor 4-8 jaar.

Vrije toegang in het gebouw is er voor hen die een taak hebben zoals o.a. voorganger koster muzikanten en technici. Deze tellen niet bij de 90 dienstbezoekers in de kerkzaal.

Er worden incidenteel weer activiteiten opgestart. Hiervoor verwijzen we graag naar de agenda op de website. De echte herstart zal zijn in begin september wanneer we het nieuwe seisoen weer beginnen. 

U kunt elke zondagmorgen vanaf ongeveer 9:50 uur kunt u verbinding maken via live-stream. Klik Hier. De dienst begint 10:00 uur. Ook kunt u hier alle vorige diensten terug zien. Ga naar de pagina “LIVE KERDIENST VOLGEN” en klik op de icoon “Archief”.
http://www.baptisten-zuidwesthoek.nl/kerkdiensten-live-stream/

Op de pagina “Media” vindt u onder “Clip ter bemoediging” een aantal clips door ds. Harold ten Cate.  Om te openen (Klik hier)

Tweede inzameling zal zijn voor:

25-07              Moldavië
01-08              Onderhoudsfonds
08-08             Nieuwe activiteiten
15-08              Noodhulp India
22-08             Diaconie
29-08             Evangelisatie

Om de agenda op de site actueel te houden en miscommunicatie voor te zijn, het volgende: is er een reservering gemaakt voor één van onze ruimten (bijvoorbeeld: oefenen bands, of een receptie) en moet die worden afgezegd of verschoven, meld dit dan even bij Sieb Bandstra, die de reserveringen beheert. Zo kunnen we het overzicht bewaren dat we nodig hebben. Laten we in alles vasthouden aan de bemoediging uit Gods Woord:

“Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. (Psalm 27:14)

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,