BELANGRIJK NIEUWS

Als Raad willen we ook in deze corona tijd onze verantwoordelijkheid nemen door de richtlijnen van het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken , voor zover mogelijk, op te volgen en daardoor de kans op eventuele besmetting te verkleinen. Ook in onze gemeente hebben wij mensen met een kwetsbare gezondheid.

2022
In de dienst kunnen/mogen op dit moment maximaal 50 personen fysiek aanwezig zijn. Mocht u willen komen dan dient u zich vooraf aan te melden via de website, die daarvoor weer wordt aangepast. Aanmelden: (Klik hier)
Wij hebben alle begrip en respect voor de keuze van mensen, die met het oog op hun gezondheid, liever niet in de kerkzaal komen. Voor hen organiseren wij de mogelijkheid de dienst via de livestream te volgen. Mensen die wel willen komen zijn van harte welkom, maar worden nadrukkelijk verzocht gepaste afstand(1,5 mtr) te houden en de andere basisregels in acht te nemen, zoals handen desinfecteren, via de looplijnen naar de zitplaats te gaan en niet onnodig heen en weer te lopen. Bij het binnenkomen en verlaten van de algemene ruimte, zoals hal/foyer, wordt aanbevolen een mondkapje te dragen.

Let wel. De openstelling voor 50 personen vinden we alleen verantwoord als wij ons aan de regels houden.
De mensen, die de gebedsavond missen, adviseren we met 2 mede leden/vrienden in huiselijke kring bij elkaar te komen om te bidden. Hetzelfde zou ook voor de WEEK van GEBED kunnen gelden. De gebedsbrief wordt wel toegestuurd.
We hopen dat de nieuwe cursus ‘Vrijheid in Christus’ vanaf 20 januari van start kan gaan.
We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe en zien er naar uit dat we op korte termijn weer meer gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten.

Op de pagina “Media” vindt u onder “Clip ter bemoediging” een aantal clips door ds. Harold ten Cate.  Om te openen (Klik hier)

Tweede inzameling zal zijn voor:

Januari:
23-01              Jeugdwerk
30-01              Nieuwe activiteiten

Februari:
06-02              Onderhoudsfonds
13-02              Hiskids
20-02              Evangelisatie
27-02              Het Passion

Om de agenda op de site actueel te houden en miscommunicatie voor te zijn, het volgende: is er een reservering gemaakt voor één van onze ruimten (bijvoorbeeld: oefenen bands, of een receptie) en moet die worden afgezegd of verschoven, meld dit dan even bij Sieb Bandstra, die de reserveringen beheert. Zo kunnen we het overzicht bewaren dat we nodig hebben. Laten we in alles vasthouden aan de bemoediging uit Gods Woord:

De sleutelafhaalpunten van Het Baken zijn:
1. Sietze en Anke Boersma, Ooste 20A, Koudum, 0514-522029
2. Auke en Jantje de Lang,  Verl. Hoofdstraat 16,  8723 AS Koudum, 0514-521289
3. Anne en Yda Finnema, Wjukslach 35, Koudum, 06-14053665
4. Ybeltje Bandstra, Gerben Ypmastraat 21, Koudum, 0514-521995

“Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. (Psalm 27:14)

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,