BELANGRIJK NIEUWS

De zondagmorgendienst begint 10:00 uur. Tijdens de dienst is er crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar en gedurende de basisschool vakantie opvang voor de kinderen van t/m 8 jaar. Weet u van harte welkom.

Voor kerkdiensten geldt dat er geen corona beperkingen meer zijn. Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. 

Op de pagina “Media” vindt u onder “Clip ter bemoediging” een aantal clips door ds. Harold ten Cate.  Om te openen (Klik hier)

Tweede inzameling zal zijn voor:


Augustus:
21-08   Diaconie
28-08  Evangelisatie

September:
04-09   Onderhoudsfonds
11-09    Diaconie
18-09   Nieuwe activiteiten
25-09   Evangelisatie
02-10   Christenen voor Israël

Om de agenda op de site actueel te houden en miscommunicatie voor te zijn, het volgende: is er een reservering gemaakt voor één van onze ruimten (bijvoorbeeld: oefenen bands, of een receptie) en moet die worden afgezegd of verschoven, meld dit dan even bij Sieb Bandstra, die de reserveringen beheert. Zo kunnen we het overzicht bewaren dat we nodig hebben. Laten we in alles vasthouden aan de bemoediging uit Gods Woord:

De sleutelafhaalpunten van Het Baken zijn:
1. Sietze en Anke Boersma, Ooste 20A, Koudum, 0514-522029
2. Auke en Jantje de Lang,  Verl. Hoofdstraat 16,  8723 AS Koudum, 0514-521289
3. Anne en Yda Finnema, Wjukslach 35, Koudum, 06-14053665
4. Ybeltje Bandstra, Gerben Ypmastraat 21, Koudum, 0514-521995

“Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. (Psalm 27:14)

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,