zaterdag 30 april van 19.30 uur tot 20:30 uur gebed tegen Walpurgisnacht.

Walpurgisnacht.

Ieder jaar komen in de nacht van 30 april op 1 mei in Nederland en in vele andere landen ter wereld rond middernacht duivel aanbidders of satanisten samen tijdens de zogenaamde Walpurgisnacht. Tijdens hun samenkomsten worden God, Jezus en de Heilige Geest, alsmede alles wat met kerk en christendom te maken heeft, vervloekt. Er wordt door hun gebeden voor:

  1. vervaging van normen en waarden
  2. afbraak van Gods wetten en geboden
  3. afbraak van huwelijk en gezin
  4. verleiding van de jeugd op allerlei gebied
  5. toename van verharding en wetteloosheid in de samenleving

 

Deze vervloekingen en gebeden zijn zeer reëel en kunnen grote schade toebrengen aan kerk en samenleving. In deze nacht komen ook christenen bijeen om een front van gebed te vormen tegen deze satanische aanvallen op kerk en samenleving, in de verwachting dat niet de gevaarlijke invloed van satan en zijn rijk wordt uitgebreid, maar juist de zegende invloed van God en Zijn Koninkrijk.
Daarom is het een goed initiatief om ook in onze gemeente een avond van gebed te houden. Dat doen we op 30 april van 19.30 uur tot 20:30 uur.

Het is belangrijk om te beseffen dat de satan maar één doel heeft, heerschappij over de schepping te krijgen. Hij probeert dit door dood en verderf, haat en chaos te brengen, met als instrument zonde. Satan streeft ernaar dat wij zelf Gods oordeel over ons halen en daarom verleidt hij gezinnen, gemeenten, scholen, overheden en volken om Gods instelling te verwerpen. Wapens tegen deze aanvallen zijn: het Woord van God, schuldbelijdenis waar wij gezondigd hebben, vergeving waar de ander zondigde, zegening, lofprijzing en aanbidding.

Post Author: Redactie