Adressen

Voorganger:
Vacant
email:

Dagelijks bestuur
Voorzitter
br. T. van der Velde
email: voorzitter@baptisten-zuidwesthoek.nl

Secretaris:  
zr. Yda Finnema
email: secretaris@baptisten-zuidwesthoek.nl 

Penningmeester
br. Sietze Boersma

IBAN van de Baptisten Gemeente ZWF: NL43INGB0002257891
IBAN voor 2e collecten: NL52RABO0340638966

Bestuursleden
br. Sjoerd Sipkema
br. Fekke Bandstra
br. A. Bandstra
br. Klaas Rinkema

Taakveld coördinatoren
Invulling en uitvoering diensten a.i.
br. Age Bandstra
Koggestraat 6
8715 KB Stavoren
Mob telf: 0615-419442

cd@baptisten-zuidwesthoek.nl

Pastoraat
zr. Merel Tuiten
van Heemstrastrjitte 9
8561 GA Balk
Tel: 0514-604702

Gebed en Bidstonden
br. Wouter Smink
Grintfisker 20
8567 LN Oudemirdum
Tel: 0514-571719

Zending en evangelisatie
br. Klaas Rinkema
Molenstrjitte 19
8551 NZ Woudsend
Tel: 0514-591654

Kinderwerk
zr. Yda Finnema-Couperus
Wjukslach 35
8723 GC Koudum
Tel: 06-14234756

Jongerenwerk
Vacature

Diakonie
Vacature

Toerusting
Vacant
email:

PR
Coördinator zr. Sietske Stellingwerf
br. Sieb Bandstra
zr. Trea de Jong
Stuur al uw pr vragen naar: pr@baptisten-zuidwesthoek.nl

Gemeenteblad: “Het Kompas”
Redaktie: br. M. Tuiten
Email: m.tuiten@ziggo.nl
Opmaak en Layout: br. M. Tuiten

Administratie: br. P. Duindam
Achterdelft 24
Stavoren tel:0514-682067
banknr. 3052.80.996

Beheer commissie (BHC)
Coördinator en aansturing br. Sieb Bandstra
siebbandstra@gmail.com
Lid: br. Sjoerd Bandstra
Lid: br. Peet van der Meer 
Lid: br. Feike Stellingwerf.

De sleutelafhaalpunten van Het Baken zijn:
1. Sietze en Anke Boersma, Ooste 20A, Koudum, 0514-522029
2. Auke en Jantje de Lang,  Verl. Hoofdstraat 16,  8723 AS Koudum, 0514-521289
3. Anne en Yda Finnema, Wjukslach 35, Koudum, 06-14053665
4. Ybeltje Bandstra, Gerben Ypmastraat 21, Koudum, 0514-521995