Hulpaanvraag

Iedereen heeft problemen. De één heeft psychische klachten, de andere relationele moeiten. De één heeft weinig geld de ander heeft behoefte aan praktische hulp. Om een ieder wat wegwijs te maken in de instanties die er voor handen zijn hebben we deze pagina gemaakt. Wij hebben een voorkeur voor christelijke instanties.

Mocht u hulp nodig hebben of verlangt u naar gebed voor uw probleem dan kunt u ook contact opnemen met onze gemeente. Email naar :  info@baptisten-zuidwesthoek.nl of bel 0651438402 
 
Voor een ieder die liever anoniem zijn speurtocht aflegt hebben we hieronder onze best bekend staande instanties neergezet. Veel zegen gewenst met het zoeken.
 
Ter verduidelijking. Er zijn drie soorten instanties.
  1. Eerstelijnsinstanties. Om hier aangenomen te worden is geen verwijsbrief van de dokter nodig.
  2. Tweedelijnsinstanties. Om hier aangenomen te worden is wel een verwijsbrief nodig.
  3. Derdelijnsinstanties. Voor opname voor een langere tijd. Denk bijv. aan psychiatrische instellingen of een ‘blijf van mijn lijf’ opvanghuis. Vanzelfsprekend ook een verwijsbrief nodig.
 
Mocht u tips of aanvullingen hebben mail ze dan naar onze secretaris: telf: 0651438402 of email naar  siebbandstra@gamil.com
 
 

De Bres

Zonnedauw 5
Drachten
0512-584070
Problematiek: angst, depressie, relatieproblemen, overspannenheid.
Voordeel is dat de Bres erkend is en dat er dus vergoeding is via de zorg. (reistijd: 45 minuten)
Nadeel is dat er een wachtlijst is. Actueel (5-5-2011) 8 weken voor kind- en jeugdzorg. 11 weken voor volwassenenzorg.
Dit is een tweedelijnsinstantie. (verwijsbrief van huisarts nodig)

Stichting Present

Amersfoort (afdeling in Sneek)
033-4658324
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen ze bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien
Doelgroep: mensen die als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen en gebrek aan sociale netwerken in een vicieuze cirkel van sociale uitsluiting, armoede en isolement terecht zijn gekomen.
Doel: gratis praktische hulp bieden.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief van bevoegde nodig)

Voedselbank Zuidwest-Friesland

Bogermanstraat 3
Balk
06-57703854
 
Ze gaan verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. Criteria om in aanmerking te komen staan op de site vermeld.
Dit is een tweedelijnsinstantie (verwijsbrief van bevoegde nodig)

Stichting Koinonia.

Peizerweg 132
Groningen
0183-632426
 
Pastorale en psychosociale problematiek: ADHD, alcohol/drugsverslaving, incest, huiselijk geweld, trauma’s, rouw, fobieën, relatieproblemen, financiën, pornoverslaving, slachtoffer, sociaal isolement, paniekstoornis, verkrachting, rouw, zwak zelfbeeld, anorexia, identiteit, opvoeding, ouderdom etc.
Voordeel is dat er een korte wachtlijst is.
Nadeel, niet gesubsidieerd, inkomen gerelateerd. Het is verder weg is. (reistijd: 1 uur) Er is in Drachten ook een praktijk. Niet bekend welke problematiek daar kan worden behandelt.
Dit is een tweedelijnsinstantie. (verwijsbrief nodig)

Celebrate Recovery/ Nieuw Leven.

Baptistengemeente Bethel
De Bolder 75
Drachten
0512-383023
 
Problematiek: zelfacceptatie, omgaan met lichamelijke pijn, verleden, boosheid, verslavingen, eetproblemen, seksuele identiteit, misbruik, laag zelfbeeld, innerlijke rust.
Financiën. De Bethel gemeente betaald het grootste deel. Van de deelnemer wordt voor de cursus van een jaar € 100,- gevraagd. Ook voor buitenkerkelijken. (reistijd 45 minuten)
Dit is eerstelijnshulpverlening. (geen verwijsbrief nodig)

GGZ Friesland

Sixmastraat 2
Leeuwarden
058 2848888
 
Geestelijke GezondheidsZorg. Dit is de reguliere zorg. (niet specifiek christelijk)
Voordeel, gesubsidieerd en dichtbij. Sneek is het meest in de buurt. (reistijd 22 minuten)
In Workum is ook een eenpersoonsappartement. Weverswei 1.
Nadeel, niet christelijk.
Dit is derdelijnshulpverlening. (verwijsbrief + opname)

Stichting Eleos gereformeerde GGZ

Villawal 7 
Nieuwegein
030-6008540
 
Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen.
Voordeel. Is een erkende instantie. Als je opgenomen wilt worden bij een christelijke organisatie.
Nadeel. Problematiek gerelateerd adres.
Eerste tot en met derdelijnshulpverlening.

Pastoraal Centrum Saron

Paandersdijk 2
Beuningen
0541-353505
 
Saron biedt professionele therapeutische pastorale hulp in de overtuiging dat Jezus Christus de Redder, Geneesheer en Bevrijder is voor de totale mens. Stichting Pastoraal Centrum Saron is gericht op psychosociale problematiek. Pastorale hulp op therapeutische basis.
Voordeel: goede ervaringen mee. Geen wachtlijst.
Nadeel. Niet erkend dus zelf betalen. Lange reistijd. (reistijd 1:54)
Eerste en tweedelijnshulpverlening. (Geen verwijsbrief nodig+ korte opname)

Therapeutisch Centrum Flevoland

Espelerweg 12-1
Emmeloord
0527-620131
 
Stichting Therapeutisch Centrum Flevoland GGZ biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal gebied. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Concrete en praktische hulp zodat met de cliënt daadwerkelijk en effectief aan een oplossing van de problematiek wordt gewerkt.
Nadeel: 5 weken wachttijd.
Voordeel: Erkend. Vergoeding via de zorg. (reistijd 32 minuten)
Eerste- en tweedelijnshulpverlening. Eerstelijns is niet vergoed. Voor de tweedelijns is een verwijsbrief nodig.

Naomi

Spannumerdijk 5
Winsum
0517-342182
 
Naomi is een praktijk voor pastorale therapie in Friesland en biedt hulp aan volwassenen met psychische, psychosomatische, psychosociale of religieuze problemen. Naomi werkt vanuit een christelijke levensovertuiging (evangelisch) en staat open voor iedereen.
In Friesland. (reistijd 26 minuten)
1 uursgesprek € 50,- relatiegesprek € 55,-
Eerstelijnshulpverlening. (geen verwijsbrief nodig)
Bij aanvullende verzekering is vergoeding mogelijk

Stichting De Hoop (contactpunt Noord-Nederland)

Davidstraat 29a
Groningen
078-6111222
 
Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders.
Voordeel Erkend. Dus vergoeding via de zorg.
Nadeel. Hoofdvesting in Dordrecht. Gemiddeld 10 weken wachttijd (op 5-5-2011). (reistijd 1:52)
Tweedelijnshulpverlening. (verwijsbrief nodig)

 
Nog veel meer informatie is te vinden op www.ikzoekchristelijkehulp.nl