Cursus Vrijheid in Christus

Vrijheid in Christus
Een nieuw jaar, een nieuw begin: investeer het komend jaar in je geestelijke groei en volg de discipelschapscursus ‘Vrijheid in Christus’. De cursus ‘Vrijheid in Christus’ wordt al jarenlang met veel zegen gegeven in gemeenten over de hele wereld. Het CPC (Centrum voor Pastorale Counseling) introduceerde het in ons land. De cursus begeleidt christenen in geestelijke groei naar  volwassenheid.

Jezus roept ons op om discipelen te zijn èn te maken. Maar hoe word je een volwassen discipel van Jezus? Soms merk je dat je belemmerd wordt in je groei, of dat je vast zit in ingesleten manieren van denken en handelen (gedragspatronen) door dat wat je in het verleden hebt meegemaakt. Jezus zegt: ‘U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken’. Dat is Zijn belofte in Johannes 8:32. De cursus helpt je die vrijheid te ontdekken: studie van de Bijbel leert ons hoe we ons eigen kunnen maken wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe dat kan doorwerken in ons leven. De cursus biedt inzicht in de geestelijke strijd en leert wie je bent in Christus. Je leert geestelijke problemen op een geestelijke manier aan te pakken en toe te groeien naar volwassenheid en
naar de vrijheid waarover Jezus spreekt.

Voor wie is deze cursus?
De cursus is zeer geschikt voor ex-Alphacursisten en pasgedoopten. Maar ook andere belangstellenden, die geestelijk willen groeien, zullen deze cursus als een verrijking ervaren. De cursusdata en thema’s: De cursus bestaat uit 10 lessen en loopt van januari tot en met medio mei.
dinsdag 9 januari : Wie ben ik?
dinsdag 23 januari : Kiezen om de waarheid te geloven
dinsdag 6 februari : Het wereldbeeld over waarheid
dinsdag 20 februari : Onze dagelijkse keuze
dinsdag 5 maart : De strijd om ons denken
dinsdag 19 maart : Goed omgaan met emoties
dinsdag 2 april : Vergeven vanuit je hart
De Stappen naar Vrijheid in Christus – uitleg
dinsdag 16 april : Vernieuwing van denken
dinsdag 30 april : Omgaan met anderen
dinsdag 14 mei : Hoe nu verder?

Hoe zien de avonden eruit?
De avonden zien er als volgt uit: 19.30 uur open inloop en welkom met koffie/thee, 19.45 uur start met openingsgebed, terugblik vorige les, korte intro onderwerp, videofragmenten met  ondertiteling. Na elk fragment van de video (2 à 3x) gaan de deelnemers in groepjes de reflectievragen uit het boekje met elkaar bespreken. Tot slot wordt een tip gegeven wat voor de volgende keer voorbereid kan worden en sluiten we af met dankgebed (21.30/21.45 uur). Wie verzorgen de cursusavonden? Het team bestaat uit Sietze Boersma, Inge van der Meer, Tjitske Rinkema,
Ybeltje Bandstra en Fekke Bandstra. Zij zullen elk 2 avonden verzorgen. Voor de techniek hopen we op ondersteuning van Peet, Pieter B en Anne F.

Aanschaf boekjes
Het materiaal bestaat uit een deelnemersgids ‘Vrijheid in Christus’, aangevuld met een boekje waarin je Stap voor Stap inzicht kunt krijgen in mogelijke barrières in je leven en hoe je daarmee om kunt gaan. Deze boekjes kosten samen 20,- euro (10,- euro per stuk). Dit bedrag kan na aanmelding worden overgemaakt naar banknummer NL43 INGB 0002 2578 91, t.n.v. Baptisten gemeente.
Aanmelding Je kunt je tot en met zondag 31 december aanmelden bij Ybeltje Bandstra, 0514-521995 of y.bandstra@gmail.com
De groepsgrootte is 15 tot maximaal 20 personen. Wacht niet te lang, want VOL=VOL.

 

 

Post Author: Redactie