Goede Vrijdag en Pasen

Beleef de paasvieringen met ons mee!

Het thema van dit jaar is: ‘Hij lijmt, maakt heel’.  Tijdens de diensten van Goede vrijdag en Pasen willen we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus en mogen we zijn opstanding vieren. We staan stil bij Zijn gebrokenheid, maar ook bij onze eigen gebrokenheid, onze scherven.  Het beloven beide bijzondere diensten te worden die met elkaar verweven zijn. Tijdens de diensten mogen we genieten van luisterliederen, jongerendrama, samenzang en interactie. Heel graag zien we u/jou in het Baken te Koudum.

Goede vrijdag
Vrijdag 29 maart om 19.30 uur

Pasen
Zondag 31 maart om 10.00 uur

Post Author: Redactie