22 maart Schoolgezinsdienst in samenwerking met basisschool “De Klimbeam”

Koudum. Op zondagmorgen 23 maart wordt in het gebouw van Baptisten Gemeente Zuidwest Friesland de Schoolgezinsdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid in samenwerking met de leerkrachten en de leerlingen van basisschool De Klimbeam in Koudum. Het thema van de dienst zal zijn: Omzien naar elkaar.

Op school, tijdens de lessen godsdienstig vormend onderwijs, denken de kinderen aan de hand van dit thema na over onderwerpen als: kinderen hier en kinderen daar, arm en rijk. De groepen 1 t/m 8 zullen dan ook allen een actief aandeel in de dienst hebben, dat op school met hun docenten wordt voorbereid.

Onlangs is ds. Harold ten Cate met de christelijke organisatie Compassion op reis door Bangladesh geweest, om daar te zien hoe mensen in bittere armoede leven, maar ook hoe ze er geholpen worden door deze organisatie, die in de naam van Jezus wil omzien naar anderen en kinderen wil bevrijden van armoede. In zijn korte overdenking zal hij nog iets van deze reis delen. Aan het eind van de viering wordt de collecte ieder jaar geschonken aan een goed doel. Deze keer is gekozen voor het werk van stichting Compassion, specifiek voor het werk onder de allerarmsten in Bangladesh. Het belooft een gevarieerde en feestelijke dienst te worden met veel bijdragen van de kinderen van De Klimbeam. Aanvang is: 10.00 uur, in Het Baken (Nieuweweg 29, Koudum). We verwachten veel gasten. Weet u welkom!

 

Post Author: Redactie